Uit onderzoek blijkt: ’s avonds wordt het vaakst gemediteerd

Uit onderzoek blijkt: ’s avonds wordt het vaakst gemediteerd

19 december 2022
Bewerkt op 26 januari 2023
onderzoek avond vaakst gemediteerd

Regelmatig krijgen we van nieuwe gebruikers te horen dat ze het lastig vinden om van meditatie een routine te maken. Hoe zorg je ervoor dat mediteren bijna vanzelf gaat en het vrijwel geen moeite meer kost? Nu kunnen we daar natuurlijk zelf antwoord op geven vanuit Meditation Moments. Maar nóg beter is om dit aan onze meest actieve gebruikers te vragen. Dat wil zeggen: gebruikers die de Meditation Moments app volledig hebben ingepast in hun dagelijks routine 

In juni 2022 hebben we onderzoek gedaan onder 7.629 Nederlandse gebruikers van de Meditation Moments app, de meest gebruikte Nederlandstalige meditatieapp. Deze gebruikers maakten minstens één jaar gebruik van de app. Het onderzoek vond plaats via een uitgebreide vragenlijst die respondenten hebben ingevuld.

Duidelijk verband tussen een goede meditatieroutine en dagelijks mediteren

De eerste vraag die we de respondenten hebben gesteld was: “Hoe goed is de app geïntegreerd in je dagelijkse routine?”. Dit kon beantwoord worden met een score van 1 tot 5. Hieruit bleek dat 98 % van de respondenten de vraag beantwoordde met een score van 3 of hoger en 80 % van de respondenten met een score van 4 of hoger. Dit betekent dat de meerderheid van de respondenten uit ons onderzoek het gebruik van de Meditation Moments app goed heeft ingepast in de dagelijkse routine.

De tweede vraag die we hebben gesteld sluit hier goed op aan. De vraag “Hoe vaak gebruik je de app?” kon beantwoord worden met ‘dagelijks’, ‘een paar keer per week’ en ‘wekelijks’. Hieruit volgden logische uitkomsten. Bij de respondenten die de app goed hebben ingepast in hun dagelijkse routine (aangegeven met inpassingsscore 5), geeft de meerderheid aan elke dag te mediteren. Hoe minder goed respondenten de app vervolgens hebben ingepast in hun dagelijkse routine, hoe minder vaak ze de app gebruiken om te mediteren. Dit loopt logisch af.

In de avond wordt het vaakst gemediteerd

Daarnaast waren we benieuwd naar de tijdstippen waarop onze respondenten mediteren. Welk tijdstip vinden ze prettig? Op de vraag “Welk moment van de dag gebruik je de app het meest?” werd dan ook eenduidig antwoord gegeven. Het doen van een avondmeditatie was het meest populair. De avond is namelijk het moment waarop de meeste gebruikers mediteren. 65% van de 7.629 respondenten mediteert ’s avonds. Vervolgens mediteert 27,9 % in de ochtend en 7 % in de middag.

Meerderheid van mensen die ’s ochtends mediteert, heeft een goede meditatieroutine opgebouwd

Toch is het opvallend dat van de gebruikers die het vaakst ’s ochtends mediteren, de meerderheid een goede meditatieroutine heeft opgebouwd (met een inpassingsscore van 5). Dat wil zeggen: de gebruikers die de Meditation Moments app goed hebben ingepast in hun dagelijkse routine, mediteren relatief meer in de ochtend vergeleken met gebruikers die de app minder goed hebben ingepast in hun dagelijkse routine (met een inpassingsscore van 4 of lager). Dit verschil is 99,9% significant.

Hoe kun je een goede meditatieroutine opbouwen?

Uiteraard waren we ook benieuwd hoe het onze meest actieve gebruikers is gelukt om de Meditation Moments app in te passen in hun dagelijkse routine. Dit is zeer waardevolle informatie voor (nieuwe) gebruikers die dit nog lastig vinden.

In een tweede onderzoek hebben we hier daarom specifiek naar gevraagd. Hiervoor hebben we enkel de respondenten met inpassingsniveau 5 geselecteerd die dagelijks mediteren. Dit is dus de groep die aangeeft meditatie goed te hebben ingepast in de dagelijkse routine én dit ook daadwerkelijk dagelijks doet (in de ochtend, middag of avond). Dit ging om een groep van 2.451 zeer actieve gebruikers van de Meditation Moments app.

‘s Ochtends mediteren voor energie, ‘s avonds om beter te slapen

Als antwoord op de vraag “Hoe heb je de Meditation Moments app precies ingepast in je dagelijkse routine?” kregen we duizenden reacties. Van “Ik mediteer tijdens het uitlaten van de hond” en “Ik zet mijn wekker een paar minuten eerder voor een meditatie” tot “Elke middag na de lunch neem ik rust” en “Ik ga niet eerder slapen voordat ik een meditatie heb gedaan”.

Hieruit blijkt dat er veel verschillende manieren zijn waarop het deze gebruikers is gelukt om de Meditation Moments app dagelijks te gebruiken. Toch kunnen we in de reacties overeenkomsten zien in het soort toepassing van meditatie per tijdstip.

Zo starten mensen hun dag met meditatie
vooral om energie op te bouwen en een gevoel van positiviteit te creëren voordat de dag begint. Hiervoor worden naast meditaties ook regelmatig affirmaties gebruikt. Mediteren in de middag wordt vooral ingezet voor kleine rustmomentjes tussendoor op het moment dat daar behoefte aan is, bijvoorbeeld omdat gebruikers moe zijn of vlak voor belangrijke afspraken. Muziek wordt vaak gebruik om de focus te verhogen. Mediteren in de avond daarentegen heeft vooral het doel om bewust te ontspannen en beter te slapen.

Deel artikel

MeditationMoments
Slaap beter en stress minder met Meditation Moments - de #1 app voor meer rust in je hoofd. Meer dan 1 miljoen mensen gingen je al voor!


Probeer Meditation Moments Premium 7 dagen gratis